Esnafların odaya kayıt zorunluluğu var mı?

Esnafların odaya kayıt zorunluluğu var mı?

İşyeri açılışında oda kaydı zorunlu mu?

Yeni iş yeri açmak isteyenler açacakları işlerin sektörünün bağlı olduğu odalara kayıt zorunluluğu var mı? En  çok bu sorunun  cevabını aramaktadır.

Yeni bir iş yeri açarken odaya kayıt olma zorunluluğu var mı? Aslında ironik bir şekilde oda kaydı olmadan da ustalık belgesi sahibi olanlar pekala iş yeri açabilir ve işletir yalnız açılan iş yerinin iş yeri açma ruhsatının olması gerektiğinden belediyeden zabıtalar denetlemeye geldiklerinde ilk olarak açılış ruhsatını sorduklarından, belediye ile ilgili bir sorun yaşanmaması için mutlaka iş yeri açılış ruhsatının alınması gerektiğinden ötürü, ruhsat alınırken belediyenin istediği evrakların içinde oda kaydı belgesinin olması zorunluluğu olduğundan oda kaydı olmadan belediyeden iş yeri açma ruhsatı alınamamaktadır. Bu yüzden alınması mecburi olan ruhsat için oda kaydının olması şarttır. İş yeri açma ruhsatı alınırken mecburen odaya kayıtı olmak zorunluluğu vardır.

Odaya kayıt işlemi belediyenin denetimlerinde istenen belgelerden birisi olduğundan ve belediye iş yeri açma ruhsatı ile birebir bağlantısı olduğundan zabıtaların yaptığı denetimlerde gerekli bir belgedir. Ruhsat veren kurumlar iş yerlerinden oda kaydının yaptırılmasını istemektedir. Aksi takdirde faaliyetlerin durdurulması söz konusu olduğundan oda kaydı yaptırılması uygundur. Esnaflar İş yeri açılışında gerekli yasal düzenlemeleri tamamlayarak  belediye açılış ruhsatının verilmesi için gerekli olan oda kayıt belgesini alarak işleri belirli bir düzende zabıtaya yakalanmadan her şeyi usuluyle yapmak tabi ki de işyeri açılış sonrasında bir sorun yaşanmaması için en güzel yoldur.

Şahıs firmalarının ve hiç kimsenin Anayasa Madde-33 gereği; Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz ve odaya kayıt mecburiyetinde değildir. Ticaret odasından kayıt olmak ile ilgili bir denetim yapılması durumunda odaya kaydolmak mecburidir diyen birinde mecbur olduğuna dair yasa kanun vb. ne varsa size bunu resmi yazıyla bildirmesini isteyiniz. Bir derneğe odaya kayıt olmadan da dükkan açılabilir ve iş yeri faaliyetine devam edebilir. Ancak oda kayıtları zorunluluğu dükkan açılışında istenen belgeler içinde mecburi olması gereken belgeler arasında olduğundan dükkan açan esnaflar oda kayıtlarını yaptırmaları hiçbir sorunla karşılaşmamaları açısından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

Ayrıca çoğu banka iş yerleri için gerekli sanal pos başvurularında oda kaydı istemektedir. Yapılacak belediye denetim ve teftişlerinde sorun yaşamak istemeyen ve zabıta ile zıtlaşmak istemeyenler ticaret odası, esnaf odası gibi sektörüyle alakalı odaya kayıt yaptırmak isteyenler için odaların üyelik şartları aşağıdaki gibidir.

Türkiye Esnaf ve sanatkarları konfederasyonu TESK

Esnaf ve sanatkarlar işyeri açılışından ve  çalışmaya ve faaliyetine başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ettirmekle sorumludur.

Odaya kayıt yaptırmayan ve oda kaydı olmadığı tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

TESK kaydı nereye yaptırılır?

TESK odasına kayıt için başvurular iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya yaptırılmalıdır. Üyenin sabit bir iş yeri yoksa: kanuni ikametgahının bulunduğu yerdeki esnaf odasına kaydı yaptırması gereklidir..

İşyeri açılışında ruhsat verme yetkili kurumlar oda kaydı istemektedir

İş yeri açan esnaflara ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlar oda kaydını istemektedir. Ayrıca işyeri açanlar vergi levhası alabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine,  işyerinin açıldığı yerdeki ilgili belediyeye, SSK primleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna, İş-Kur gibi kamu kurumlarından gerekli izin ve ruhsatlar alınmakta, kayıt yaptırılmaktadır.

İşyeri açan esnaf ve sanatkarlardan işyerinin açıldığı yerdeki ve bağlı bulundukları belediyeler; işyeri açılış ruhsatı verebilmek için sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. Üye olduklarına dair belgeler işyeri açılış ruhsatı için gerekli belgeler arasında olduğunu yukarıda belirmiştik. Ayrıca işyeri açmak isteyen esnaf ve sanatkarlardan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri KİT, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.

Oda üyeleri meslekleri nedeniyle borsaya tabi bir malın alım satımını gerçekleştiriyorlarsa borsaya da kayıt olabilirler.  Bu nedenlerden dolayı işyeri açan esnaf esnaf odasına kayıt olmak yükümlülüklerini yerine getirerek ileride bir sorun yaşamamaları açısında  ilgili oda kayıtları önemli konulardan birisidir. Açılan işyerinin sektörüne bağlı olarak esnaf odası veya sanayi ticaret odasına kayıt yaptırılmalıdır. Basit usul vergi veren küçük esnaflar esnaflar odasına büyük şirketler ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırmalıdır.

TESK üyelik şartları

TESK odasına kayıt olmak için başvuruda bulunan işyeri sahiplerinden istenen şartlar ise; Üye olacak esnafın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması üyenin vergi mükellefi olması veya vergiden muaf olması şartı aranmaktadır. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak TESK odasına kayıt olmak isteyen üyelerin yerine getirmesi gerekli şartlardır.

Şahıs başvurularında kişi üyelik şartlarını yerine getirmek suretiyle; kişinin nüfus cüzdanı ve vergi levhası aslı, Hakiki Şahıs Dilekçesi, Oda Kayıt Beyannamesi, Taahhütname, ve 2 adet  İmza Beyannamesi gibi belgeler ile şahsın kendisinin bizzat başvurarak oda kayıt masrafını ödeyerek esnaf sicil kaydını yaptırdıktan sonra oda kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Esnaf sicil kaydı olmayan esnafların odaya kayıtlar yapılmamaktadır.

Esnaf sicil kaydında ise Odadan alınacak kayıt belgeleri ,Fotoğraflı ikametgah belgesi,  Nüfus cüzdanının fotokopisi, T.C. Kimlik Numaranız, Sicil Müdürlüğü’ne elden ödenmek üzere belirlenen masraf ödemesi yapmak suretiyle başvurdukları Esnaf sicil müdürlüklerinde esnaf sicil kayıtlarını yaptırdıktan sonra esnaf odalarına kayıt yaptırabilirler.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy