İşyeri Açmak İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

İşyeri Açmak İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

İşyeri açmak için gerekli belgeler nelerdir?

İşyeri açmak isteyenler için başvurmaları gereken kurumlar ve kurumların istediği belgeler ayrıntıları ile yazımızda mevcuttur.

İşyeri ruhsatı nasıl alınır?

İşyeri ruhsatı alabilmek için ilgili şahsın bağlı bulunduğu belediyeye başvuruda bulunması gereklidir. Belediye sınırları dışında yer açılacaksa İl Özel İdareler tarafından işyeri ruhsatı alakalı kişiye verilir. İşyeri açmak için o binanın öncelikle kat maliklerinin oy birliği ile muvafakat vermeleri gereklidir. Bu tür iş yerlerinde işyeri ile ilgili en önemli husus Yapı kullanma izin belgesi  yani halk arasında bilinen tabiri ile iskan kullanma belgesinin olması gereklidir.  İskan belgesi olmayan yapılara bağımsız bölümlere birçok belediye kesinlikle ruhsat vermemektedir. O yüzden işyeri açacak olanlar öncelikle işyeri açacağı binanın yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığının araştırılıp bu belgenin olması gerektiğini bilmesi en önemli hususlardan birisidir. İşyeri açmak için ustalık belgesi şartmı sorusunun cevabı burada.

İşyeri açmak için başvurulması gereken kurumlar

İş yeri açmak isteyenlerin öncelikle başvuruda bulunmaları gereken bağlı bulundukları; Vergi dairesi, Belediye Başkanlığı ve Esnaf ve sanat sicil müdürlükleri ile Esnaf ve sanatkarlar odası kayıtlarında ve başvurularında istenen belgeler aşağıdaki gibidir. İş yeri dükkan açmak isteyenler bu belgeleri temin ederek işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilirler. Bunların haricinde SGK Bağkur a başvuruda bulunmak gereklidir.

Vergi dairesinden istenen belgeler

Yeni iş yeri açacak olanlar Vergi dairelerine başvuruda bulunarak bazı belgeleri temin etmeleri gereklidir. Bu belgeler ise öncelikle kişiden İşe Başlama bildirim formunun doldurulması istenir.Açılacak olan iş yerinin tapu fotokopisi veya kira kontratı da istenmektedir. İşe başlayan kişinin imza sirküsü, ikametgah belgesi İşe başlama formu Nüfus cüzdanı örneği istenmektedir. Bu belgelerin doğruluğu denetlendikten sonra vergi levhası alınabilir.

Esnaf sicil müdürlükleri ve esnaf odasından istenen belgeler

Esnaf odası kayıt işlemlerinde artık esnaflardan daha az belge istenmektedir. İş yerini odaya kayıt ettirmek isteyen kişilerden daha önceden istenen nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi ile Vergi dairesinden alınan vergi levhasını aslı ve fotokopisi yeni düzenlemelere göre artık istenmemektedir. Bu belgeler artık EBSİS Esnaf ve  sanatkarlar bilgi sistemi tarafından sağlanacaktır.

Bağkur dan istenen belgeler

İşyeri açanların Bağkur sigortalısı olmaları gereklidir. Bağkur İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bağkur giriş bildirgesini ilgili dairelere onaylatılmasının ardından tekrar  Bağkur İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gereklidir.

Umuma açık eğlence yeri (kafe restorant) açmak için gerekli belgeler

Belediyenin istemiş olduğu belgeler haricinde kafe lokanta içkili barlara özel kriterleri vardır. Açılacak olan mekanların kapalı alan olması ve en az 60 m2 olması gereklidir. Ayrıca 2 adet tuvaleti bulunmalıdır. Mutfak en az 3 bölümden oluşmalıdır. Personel için giyinme dinlenme odasının olması gerekliliği vardır. Ayrıca dini tesislere cami ve okullara 100 metre , kamu kurum ve kuruluşlarına 30 metre uzaklıkta olması şartı koyulmuştur. Ruhsat almak isteyenler bağlı oldukları belediyelere başvuruda bulunmalıdır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olan cafe, bar lokanta gibi içkili yerlerin açılışında alınması gereken iş yeri ruhsatının alınabilmesi için öncelikle bu iş yerlerinin içkili olduğuna dair bildirimde bulunmaları lazımdır. İşyeri açmak için alınması gereken işyeri açma çalışma ruhsatını alakalı olan belediyeden başvuru formu alındıktan sonra belediyenin talep ettiği gerekli evraklar ve bilgiler doldurulur.

İşyeri açılışında ruhsat alınması için belediyeden istenen gerekli belgeler; İlçe emniyet müdürlüğünden uygunluk yazısı alınır. Adli sicil belgesi yani sabıka kaydı temin edilir, İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye raporu, Ticaret odasına kayıt belgesi, Kat maliklerinin noterden onaylı muvafakatnamesi gibi belgelerin bulunması gereklidir. Mesul müdür beyannamesi,  bu yerde çalışacak personelin kimlik belgesi ile sabıka kaydının ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belge, İlçe emniyet Müdürlüğü yazısı gereklidir.Diğer belgelerin ne olması gerektiğini de ilgili belediyelerin internet sitelerinden ulaşılabileceği gibi belediyeye başvuruda bulunarak ta belgelerin ne olduğu öğrenilebilir.

Birinci sınıf gayri sıhhi müessese açmak ve çalışma ruhsatı almak için gerekli belgeler

Birinci sınıf gayri sıhhi müessese açmak ve çalışma ruhsatı için belediyeden istenen gerekli belgeler ise;

İşyeri açmak isteyen kişinin noter onaylı imza sirküsü, ayrıntılı adres krokisi,  gayri sıhhi müessese açma ruhsatı başvuru beyan formu, İmar durum belgesi,  Yapı kullanma izin belgesi, Çevre izin belgesi, İş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi fotokopisi, İtfaiye raporu, Vaziyet planı, Sorumlu müdür beyannamesi, Kiracı ise iş yerinin kira kontratı sözleşme fotokopisi, LPG tankı varsa Tehlike maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasını sigorta şirketin alarak ilgili belediyeye ibraz edilmesi gereklidir. Bu belgeler haricinde istenecek diğer belge ve evrakları ise belediye başvuru yaparak ya da belediyenin resmi internet sitesi üzerinden bu belgelerin ne olduğunu  öğrenebilirsiniz.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy