Müteahhitlik nasıl yapılır? Şartları Nelerdir?

Müteahhitlik nasıl yapılır?

Şartları Nelerdir?

Hızla büyüyen inşaat sektörünün getirdiği bir yeni sektör olan müteahhitlik çok para kazandıran ve getirisi olan bir meslek olarak son zamanlarda parayı bulan herkesin yaptığı bir iş. Talep çok karda yüksek olunca Müteahhitlik işi çok tercih ediliyor. Müteahhitliğe başvuru yapan kişilerin başvuruları 4,5 kat artması ve artacağının sinyalini vermesi bu işin ne kadar kazanç sağladığı su götürmez  bir gerçek. Çevre ve şehircilik Bakanlığının  her sene planladığı kaç kişiye müteahhitlik, ustalık yetki belgesi vereceğine dair planlarını aşan bu talepler bu sektörün ne kadar geliştiğini ve tercih  edildiğini kanıtlar nitelikte. Ekonominin can damarı sanayi sektöründen kaçış yaşanırken müteahhitliğe olan ilgi artarak devam ediyor.

Uluslararası müteahhitlik firmaları arasında  Çin 1. sırada Türkiye 2. sırada yer alıyor. Yani Müteahhitlik hizmetleri Türkiye’de çok daha güzel yapılabiliyor.  Nüfusun artmasına ve insanların eve olan ihtiyaçlarının artmasına bağlı olarak en çok yatırım alan sektörlerin başında geliyor. Her geçen gün hızla bitirilen ve ardarda yapılan binalar, plazalar ile gayrimenkul sektörü hızla büyüyor. İnşaat sektöründe yapılan yatırımlar bu sektörün ne kadar geliştiğini kanıtlıyor.

Özellikle de büyük şehirlerde yapılan ve hızla bitirilen Avmler, iş merkezleri konutlar ve plazalar inşaat sektörünün ne kadar geliştiğini ve daha da gelişeceğini ispatlıyor. Hal böyle olunca müteahhitlere de gün doğuyor. Birbirine paralel olan emlak sektörü de gayrimenkul satışlarını ve kiralama işlemleri için ayrı bir iş kapısı oluyor. Günümüzde en çok para kazandıran ve getirisi yüksek olan işlerden bir tanesi şüphesiz ev yapıp satmak işidir.

Türkiye ‘nin hızla gelişen sektörlerinde iş yaparak para kazanmayı hedefleyen kişiler bu işin detaylarına dikkat etmeli. Çok sayıda insan bu sektörden ekmek yemekte. Ayrıca ev alıp satmak işinden ayrı olarak evi inşaa edip evlerin satış işlemlerini yapacak olan müteahhitler emlakçılardan ayrı olarak evin bütün giderleriyle bizzat ilgilendiklerinden yaptıkları evden maksimum kazanç sağlamak isteyeceklerdir. Müteahhitlik yapmak için eğitim alınması şartı olmadığından sadece belge alarak bu işe başlanabiliyor ve çok parası olan kişiler artık meslek statüsünde olmayan  ama çok para getiren bu işe yatırım yapabiliyor.

Müteahhitlik belgesini alan inşaat sektörüne yatırım yaparak kendi yaptığı evin değerini yükseğe çekerek para kazanabiliyor. Bir evin gideri 50 60 bin lirayken müteahhitler evleri öyle bir pazarlıyor ki en az 250 bin ila hatta 1 milyon lira değerinde bile satışlara imza atabiliyorlar. Evin konumu yapılan rezidansların reklamı vs maket evlerden bile henüz yapılmamış ama belirli bir değer biçilmiş evleri satarak daha işin başındayken kazanmaya başlıyorlar.

Nasıl müteahhit olunur?

Bu sektörde yatırım yapmak isteyenler öncelikle şahış olarak mı şirket olarak mı bu işi yapacaklarına karar vermelidir.Kendi adına şahıs şirketi kurabileceğiniz gibi ortak olarak adi ortaklık şirketi de kurabilirsiniz. Kurulan şirketi mutlaka yaşadığınız bölgedeki ticaret odasına kaydettirmeniz gereklidir. İşe başlarken ilk etapta fazla bir sermaye gerekmiyor. Müteahhitlik belgesinin alınması  zorunludur. Belgesiz bu iş yapılamaz. Geçici belge alınabilir ama tarihine dikkat etmelidir.

2012 yılından itibaren yapı ruhsatına tabi olan bütün yapıların bir müteahhit sorumluluğunda yapılması inşa edilmesi zorunluluğu getirildi. Böylelikle inşaat yapımından sorumlu olacak müteahhitlerin mutlaka yetki belgesi alması şartı getirilerek inşaat yapmak isteyenler yaşadıkları bölgeden sorumlu Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine başvurarak yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almaya başladı. Müteaahit yetki belgesi almak için yapılan başvurularda yetki belgesi numarası başvuru formuna doldurulmalı, kayıtlı oldukları meslek odalarından alınacak olan oda sicil kayıt  sureti belgesinin aslı ve kimliğin fotokopisini teslim etmek yetki belgesi alınması için yeterli oluyor.

Yetki belgesi almak için gerekli evraklar

Gerçek ve tüzel kişilerden istenen evraklar değişiklik gösteriyor.

Nüfus cüzdanı fotokopisi, Dilekçe ile birlikte , kaydının bulunduğu  ticaret ve meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği   Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu gerçek kişilerden istenen belgelerdir.

Tüzel kişilerden istenen belgeler ise; Dilekçe ile birlikte şirketin kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış kayıt belgesinin aslı veya onaylı örneği, şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti,  Şirket türüne göre şirket ortaklarının, temsile yetkili kişilerin, şirket müdürlerinin, Genel Müdürlerin, Yönetim Kurulu Üyelerinin vb gibi  kimlik bilgileri için Nüfus Cüzdanı Fotokopileri ve Vergi No, Vergi Dairesi, Adres, Tel, Fax, Email vb bilgileri ve Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu  tüzel kişilerden istenen belgelerdir.

Müteahhitlik YETKİ belgesi olmadan inşaat yapılamaz ayrıca müteahhitin tek başına olması da yeterli değildir. Müteahhtitler ve yanında çalıştırdığı ustaların inşaat ve tesisatta  yetki belge örneklerini şantiye dosyasına eklenmelidir. Müteahhitlik belgesini 18 yaşını doldurmuş her T.C vatandaşı ticaret odasına yaptığı işi müteahhitlik olarak kaydettirmesi ve tescil ettirmesi kaydıyla yapı yetki belgesini alabilir.

İnşaat için Yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmemektedir.

Kentsel dönüşüm Müteahhitlere olan talebi artıyor

Çevremizde eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığını görüyoruz. Bu şekilde eski binaların sahipleriyle anlaşarak yeni bir bina yaparak arsa değerlendirmesi yapabileceğiniz gibi arsa sahipleriyle görüşerek kat karşılığında yeni bir konut yaparak işe başlayabilirsiniz. Yeni konut yapımı için gerekli olan bütün resmi işlemleri kendiniz halletmelisiniz. Yeni binaya ait mimar çizimleri, belediyeden mimar müdürlüğünden imar izini alma işlerini yaptıktan sonra yeni binayı yapmaya başlayabilirsiniz.

İnşaat izni alındıktan sonra bina inşaatına başlayabilirsiniz. Bina yapımında bütün işleri sıva, boya badana, fayans, armatür, dekorasyon işlerinin düzgün bir şekilde yapılmasını denetlemek size kalıyor. Yapımı tamamlanmadan bile daire satışı yapılabiliyor. Bu şekilde yüksek fiyatlardan bir iki daire satışı yaparak inşaatınızı kısa bir süre içinde bitirebilirsiniz.

Şahıs şirketi olarak ve ya adi bir ortaklıkla başladığınız ve kısa süre içinde yüksek getirisi olacak bu iş daire satışlarından kar bırakıyor. Evini yenilenmesi için veya kat karşılığında müteahhitlere vermeyi düşünen bir çok ev sahibi bu talepleri çoğalttıkça bu iş ölmez diyoruz.

Mahallelerin yüzünü değiştirmek için kentsel dönüşümün hızla gerçekleştiği ülkemizde müteahhit olmak isteyecek bir çok kişi başvuru yaparak bu işin kaymağını yemeye devam edecektir. Sizde kendi adınıza bir şahıs şirketi kurarak bu işe başlamayı düşünüyorsanız gecikmeyin. Kendiniz içinde oturacakmış gibi sağlam binalar yapmak müteahhitlere olan güveni artıracaktır. Bu meslekte güven çok önemli. Bir müteahhit üretim, pazarlama satış ve sonrasında müşteri memnuniyetini en iyi şekilde bilen birisi olmalıdır Bu işte güven veren her zaman çok kazanır.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy