Ziraat Mühendisliği İş Olanakları

Ziraat Mühendisliği Nedir?

Tarlada yetişen her türlü bitkileri, endüstri bitkileri olarak adlandırılan bitkileri, meyve, bağ, ekolojik tarım, bitkilerdeki hastalıkları, bitkilere zarar veren zararlılar ile mücadele yöntemleri, tarım faaliyetlerinin projelendirilmesi, planlanması, tarım ekonomisi, tarımsal yayın ve haberleşme, tarım ile ilgili alet ekipman işlerinde çalışan mühendistir. Kısaca Doğa ile iç içe olan bir meslektir.

Ziraat Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Bir ziraat mühendisinin; en iyi kalitede tahıl, sebze, meyve yetiştirmek amacıyla görev aldığı bölgenin toprak analizini yapmak, toprağın verimini artıran her türlü önlemleri almak, bitkilerin yetişebilmesi için toprağın uygun olup olmadığını belirlemek, tohumların ekilip, fidanların ve meyvelerin uygun zamanda ilaçlanması ve toplanmasını sağlamak, elde edilen ürünlerin korunması, muhafazası için gerekli tedbirleri almak, verimliliğin arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak, kullanılan alet ekipmanların yapımını uygunluğunu denetlemek gibi görevleri vardır.

Ziraat Mühendisi Olabilmek İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

Ziraat mühendisi olmak için; fen bilimleri ve orman bilimlerine ilgi duyması, toprak ve toprak ürünlerini seven bireyler olması, doğayı korumayı amaç edinen bireyler olması, mekanik yeteneklere sahip bireyler olması, insanlar ile iyi ilişkiler kurabilen, dış ortamda çalışmayı seven bireyler olması gerekir.

Ziraat Mühendisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Ziraat fakültesini bitiren kişiler iş bulmakta zorluklarla ile karşılaşabilirler. İş bulma imkânları devlet tarafından gerçekleştirilen tarımsal politikalara göre azalmakta veya artış göstermektedir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı kamu kuruluşlarında iş bulabildikleri gibi, özel sektörde tohum, yem fabrikası, fidancılık gibi işlerde de çalışabilirler. Ayrı girişimci kişiler kendi iş yerlerini açabilir, tarımsal ilaç proje ve ekipman satışını gerçekleştirebilirler. Bu bölüm bayanlar için pek uygun sayılmaz genelde çalışma için firmalar erkek elaman aramaktadır.

Ziraat Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır?

Bir mühendis özel sektörde çalıştığı sektöre, yaptığı işe, performansa, çalıştığı süreye göre değişen ücretler almaktadır. Kamu kurumunda çalışan bir ziraat mühendisi 8. Dereceden olmak kaydıyla asgari ücretin 2 veya 3 katı kadar maaş almaktadır. Kendi işlerini yapan mühendislerin yaptığı işe göre kazanları tahmin edilemeyecek kadar yüksek olabilir.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy