Devlet Destekli Yatırım Alan Branşlar 2019

Devlet Destekli Yatırım Alan Branşlar 2019

Devlet ekonomiyi kalkındırmak amacıyla herhangi bir duraksama ya da gerileme tespit ettiği çoğu iş alanında yatırım yapılmasına olanak sağlamış ve teşvikte bulunmuştur. Kalkındırılan çoğu sektörde yeni iş alanları meydana getirilmiş ve bu iş alanlarında çalışma fırsatı oluşturulmuştur.

Devletin Desteklediği Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Doğal bir şekilde kendi kendini yenileyebilen enerjiye yenilenebilir enerji adı verilmektedir. Mesela;

  • Güneş panelleri.
  • Rüzgâr türbinleri.
  • Hidroelektrik santraller.
  • Jeotermal santraller.

Örnek olarak verilebilir. Güneş enerjisi yurdumuzda henüz taze bir girişimcilik dalıdır. Yurdumuzda bu sektörde yatırımda bulunmayı planlayan vatandaşlar için devlet yatırım teşvik belgesi lisansların ve izinlerin temin edilmesinin ardından kanunlara göre teşvik belgesinde KDV muafiyetiyle gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmaları imkânı oluşturulmuştur. Ülkemiz bu şekildeki teşviklerin yanı sıra elektrik enerjisi üretimi yapan kişinin ürettiği elektriğini alacağına dair garanti vermektedir. Sağlanan devlet yardımı imkânının 10 sene sonuna kadar sürdürüleceği açıklanmıştır. Yenilenebilir enerjide göze çarpan enerji türlerinin başında Rüzgâr türbinleri ile elektrik üretimi gelmektedir. Rüzgâr türbinlerinin inşa edileceği bölge hayati önem arz etmektedir. Zira hangi aylarda ne kadar rüzgâr vurduğunu çok iyi hesaplamak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Ülkemiz rüzgâr türbini inşa etmeyi amaçlayan girişimcilerimize %60’a varan hibe yardımı yapmaktadır. Bu yardımların süresi de aşağı yukarı 10 senedir.

Devletin Desteklediği Hayvancılık Yatırımları

Hayvancılığa gösterilen yatırım son yıllarda yüksek miktarlarda yardım almaktadır. Bu sektördeki imalatı ve kalkınmayı hızlandırmak amacıyla ülkemiz yüksek yatırımlarda bulunmaktadır. Devletimizde et ve sür imalatında büyük eksiklik görülmektedir. Ülkemiz bu eksikliği gidermek amacıyla milli tarım projesini meydana getirmiştir.  Milli tarım projesinin amacı yurdumuzu havzalara ayırarak bu havzalarda belirli hususlarda yardımda bulunarak yurttaki et ve süt eksikliğini gidermeyi hedeflemektir.

Büyükbaş Hayvancılık destekleri

Kırsal bölgede gerçekleştireceğiniz büyükbaş süt hayvancılığı ya da besi hayvanı beslenmesi için büyükbaş hayvan temin edilmesi ile oluşturulacak çiftlikler için TKDK tarafından %50’lik bir hibe kredisi alma imkânınız bulunmaktadır. Bu proje dâhilinde 2020 senesine dek hazırlanan hibe büyükbaş hayvan kredisi imkânından yararlanabilmek istiyorsanız öncelikle kredinin destek verdiği illeri inceleyerek müracaatta bulunmalısınız. Müracaat edebilmek için TKDK üzerinden gerçekleştirilecek müracaat dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Çiftlik giderlerinin de içerisinde bulunduğu çoğu hususta sağlanan teşvik olanaklarından faydalanılabilir.

Küçükbaş Hayvancılık Destekleri

Asıl olarak kırsal bölgede yaşamını sürdüren çiftçilere ve işletmelere yardım etmeyi hedeflemiş olan TKDK 2019 senesinde Küçükbaş Hayvancılık sektöründe etkinlikte bulunacak olan mekânlara et ve süt imalatları için %50 ile %70 oranlarında hibe imkânı oluşturacaktır. Bu imkânlardan yararlanabilmek istiyorsanız hangi illerin dâhil edildiğini bilmeli ve bunu bilerek müracaat etmelisiniz.

KOSGEB Yatırım Destekleri

KOSGEB tarafından çoğu iş sektörüne destek verilmektedir. KOSGEB yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle girişimcilik sertifikası alması gerekmektedir. Ardından tasarılarını ve fikirlerini KOSGEB’e müracaat ederek sunmaları gerekiyor.

Devletin Desteklediği Turizm Yatırımları

Turizm devlet için önemli sektörlerden bir tanesidir. Turizm dış unsurlara bağlı bir sistem olarak işlediği için narin bir sektördür ve küçük problemlerden anında etkilenebilmektedir. Ülkemiz bu tür vaziyetlerde halkımızın dara düşmemesi amacıyla çoğu zaman turizme destekte bulunmaktadır. Bu imkânlardan yararlanmak isteyen tur şirketleri ne kadar turist getirirse devletimiz yardım olarak o turist başına ücret vermektedir.

 

 

 

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy