Tarımsal Destekler Nelerdir?

Tarımsal Destekler Nelerdir?

Tarımsal destekler, devletimizde Tarım Bakanı her değiştiğinde sık rastlandığı üzere tarım politikler arasında ve tarım sektörüne gösterilen ilgi, alaka ve sektöre nasıl bakıldığında değişmeler meydana geliyor. Bürokratların vazifelerinde koltuk değişimlerinin yaşanması ya da gelen kişilerin tarım sektörüne ve bakanlığa alışma bakımından bir hayli zorluk yaşamaları gibi sıkıntılar baş gösteriyor. Koltuğa oturan yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı kişisel görüşleri doğrultusunda bazı laflar söylüyor. Sayın Bakan Faruk Çelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev almasının ardından ‘’Milli Tarım Politikası’’ adının verildiği bir çeşit projeden bahsetmişti. Fakat maalesef bu politika istenildiği şekilde hayata geçirilemedi.

%50 Mazot Desteği

Sayın Faruk Çelik yapmış olduğu bir röportajda;

  • %50 bitkisel üretimde
  • %40 gübre
  • %40 tohum
  • Arz açıklığı bulunan 11 üründe prim ve alan odaklı şekilde fide ve fidan desteklemesi kapsamında bir proje yürüttüklerini açıklayarak girdi temelli bir destek biçimine geçebileceklerini söylemişlerdi.

Fakat kararnameye kısa bir göz atmayla bile bu sözün havada kaldığını görebilmekteyiz. Mazotta en fazla destek dekar başına 36 TL ile çeltik ve pamuğa verilmektedir.

Gübre Desteğinin Durumu

  • Gübre kapsamında ise hala hiçbir projenin hayata geçirilmediği görülmektedir.
  • Fındık, çay, soğan üreten çiftçi ise dekar başına 4 lira gübre yardımı alacak.
  • Buğday, pamuk, mısır, patates üretimi yapan çiftçi 4 lira gübre yardımı alacak.
  • Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak çiftçinin aldığı gübre yardımının gittikçe azaldığı görülmektedir.

Prim Verilen Ürünlerde Artış Miktarları 2019

Fark ödeme yardımlarında 17 adet ürünün içerisinde sadece iki ürüne destek verildi. Pamukta kilogram başına sağlanan destek 75 kuruştan 80 kuruşa yükseltildi. Dane mısır desteklenmesinde 1 kuruş yükselme göstererek 2 kuruştan 3 kuruşa yükseldi.

İthalata Verilen Destek Üreticiye Verilmiyor

Bakliyatlarda yapılan uygulamanın sonucunda gümrük vergisini azaltarak ithalata yardımcı olan hükümet, nohut mercimek kuru fasulye yardımlarını es geçerek yerli imalatçılar tam anlamıyla saha dışına çıkarılıyor. Bu pencereden bakıldığında üreticiye herhangi bir destek verilmediği hatta tam aksine dışlandığı anlaşılmaktadır.

Hayvancılık Hakkında

Hayvancılık konusundaki yardımları incelemek gerekirse 2019 senesinde destekleme kararnamesine göz atıldığında bakanlığın iyice karışık bir durumda olduğu anlaşılmaktadır. Milli Hayvancılık politikası kapsamında yetiştiricilik-mera hayvancılığı ilan edilen 30 ilde bir buzağıya 750 lira yardım imkânı sağlanacak. Bu yardım göz önüne alındığında yerli üretimin teşvik edildiği sonucuna varılacaktır. Lakin 2011 senesinden beri gerçekleştirilen yerli besilik hayvanların kesilmesi esnasında ödenen yardımların kararnamede olmadığı görülmektedir. Bu demek oluyor ki yerli besiciliğe destek veren güçlü bir kayıt düzeni sağlayan ve sağlıklı et üretimini yaygınlaştırmak amaçlı gerçekleştirilen kesimlik hayvan yardımının kaldırıldığını görmekteyiz.  Hastalıktan öz işletme yardımının %100 yükseltilmesi aşıya olan yardımın yükseltilmesi veterinerlik uygulamalarının dikkatle takip edilmesini sağlıyor. Bakanlığın hayvanların sağlığına ve kalite süt imalatına destekte bulunacağı demek oluyor.

Yem Desteğinde Ki Gelişmeler

Hayvancılığın temel girdilerinden bir tanesi yemdir. Yem yardımlarının yükseltilmesinin yanı sıra bazı oranlarda düşürülmektedir. Bakanlıkta sıkça kullanılan ‘’et davası ot davası’’ lafı havada kalmış gözükmektedir. Kısacası Bakanlığın dilinden düşmeyen Milli Tarım Politikası gerçekleştirilememiş ve eski usullerdeki uygulamalara devam edilmiştir diyebiliriz.

 

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy