Para kazanmak için okunacak dua

Para kazanmanın yolu elbet çalışmaktan geçer. Mülkü veren Allah’ tır. Ancak dua etmeyi de ihmal etmeyelim. Bu yazımız da para kazanmak için okunacak dua yı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Paranızın çoğalması ve helal bir rızka sahip olabilmek için bu duanın sabah ve akşam okunması tavsiye edilmektedir.

para-kazanmak-icin-dua

TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Hadiyel muduline, ve ya Rahimel müznibine ve ya mükılle aseratil asirine,irham abdike vel hataral azimi. Ve lil-müslimine küllihim ecmaine, vec-alna minel ahyail merzukine, en’amte aleyhim minennebiyyine vessıdıkine veşşühedai vessalihine, amin, ya Rabbel alemine,velhamdülillahi rabbil alemine.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Ey yolunu şaşıranlara yol gösteren,günahkarları bağışlayan ve geçinemeyen kişileri sıkıntıdan kurtaran Allah’ım. Kuluna merhamet et, hatasını bağışla. Ve bütün müslümanların günahlarını affet. Bizi rızıklanan dirilerden eyle. Kendilerine in’am ve ihsan ettiğin nebiler,sıddıklar, şehidler ve salih kullarına ihsan ettiğini hepimize ihsan et Allah’ım.  Amin, ey alemlerin Rabbi olan Rabbimiz. Hamd alemlerin Rabbine aittir.

Borcu Kolaylıkla Ödemek İçin Okunacak Dualar

”Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli. Ve euzü bike minel cübni vel buhli. Ve euzü bike min galebetid deyni ve gahrir ricali.”

Allah’ım Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetten ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım. ”Ebu Umame rivayetine göre, Ben bunu yaptım ve Cenab-ı Allah beni üzüntü ve kederden kurtardı. Borcumu benden kaldırdı.

Salatı Tefriciye duasını kişi, önemli bir dileğinin gerçekleşmesi, başındaki sürekli bir belanın defi ve en önemlisi borçlarından kurtulmak için 4444 defa okumalıdır. Selatı Tefriciye duası ile hiç şüphesiz ki, Cenab-ı Allah okuyan kulunun isteğini, muradını yerine getirecek, borç ve sıkıntısından kutaracaktır.

”Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala Seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukda bihil-havaicu ve tünalü bihir-reğaibü ve hüsnül-havatimi ve yustaska gamamu bivechihil Kerim ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.”

Ebu’d-Derdâ’dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir:

Okunuşu: “Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.

” Manası: “Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir.”

Okunuşu; “Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.”

Manası; “Allah’ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.”

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy