Vergini Zamanında Öde, Yüzde 5 Daha Az Öde!

Geçtiğimiz mart ayında yayımlanan bir yasa (6824 sayılı) ile beyannamelerini Zamanında Öde, vergisini zamanında ödeyen ve hiç vergi borcu olmayan mükelleflere gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan verginin yüzde 51 kadar indirim sağlandı. Bu uygulama 1 ocak 2019 tarihinden itibaren verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için geçerli.

İki üç yılda bir çıkan vergi affına alıştık artık. İsmi, bazen yapılandırma, bazen varlık barışı veya işletme ayıtlarının düzeltilmesi ya da matrah artınını olsa da bu düzenlemeler her zaman devletin bir kısım alacağından vazgeçmesi anlamına geliyor. Her af ya da adına ne denkse densin çıktığında, vergisini zamanında ödeyen ve hiç vergi borcu olmayan yani vergiye uyumlu mükelleflerden haklı tepkiler yükseliyor. Bu mükellefleri bir miktar da olsa mükâfatlandırmak amacıyla hazırlanan vergi indirimine ilişkin düzenleme nihayet hayata geçiriliyor. Mart ayında çıkan bir yasa (6824 sayılı) uyarınca kapsama giren mükellefler hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri üzerinden yüzde 5’lik bir tutan, ödeyecekleri gelir ve kurumlar vergisinden düşecekler. Ama hemen değil, uygulamaya geçmesi için biraz daha beklenmesi gerekiyor.

Table of Contents

ŞİRKETLER KAPSAMDA AMA…

Kurumlar vergisi mükellefleri indirim hakkından yararlanabiliyorlar. Ancak bazıları kapsam dışında bırakılmış. Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları indirim imkanından yararlanamıyor.

ESNAF VE SERBEST MESLEK Yasa, gelir vergisi mükelleflerinden de sadece ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunanların bu imkândan yararlanabileceğini söylüyor. Yani esnaf, beyanname veren büyük çiftçiler ve doktor, avukat, mali müşavir gibi serbest meslek erbabı bu indirim uygulamasının kapsamına giriyor.

Peki, bunlar dışında kimler var?

En başta, gelir vergisinin büyük kısmım ödeyen ücretliler geliyor. Ama bu mükellefler maalesef kapsama girmiyor. Hatta bazı hallerde ücretlilerin beyanname verilmesi de gerekebiliyor. Bu durumdaki ücretliler dahi vergi indiriminden yararlanamıyor. Sadece ücretliler değil, kira beyannamesi verenler, menkul kıymet gelirlerini beyan edenler ya da gayrimenkul satışından elde ettiği geliri beyan edenler de söz konusu vergi indiriminin kapsamı dışındalar. NE ZAMAN BAŞLIYOR? 6824 sayılı yasa genel olarak 8 Mart’ta yürürlüğe girdi. Ama indirim uygulamasıyla ilgili hüküm için özel bir yürürlük maddesi bulunuyor. Buna göre söz konusu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanabilecek. Bir başka anlatımla, vergi indiriminden ilk olarak 2019 yılının mart ve nisan aylarında verilmesi gereken 2019 yılma ilişkin gelir ve kuramlar vergisi beyannameleri için yararlanılabilecek. Özel hesap dönemine sahip kurumlar da 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren verecekleri kurumlar vergisi beyannamesinde bu indirim imkânından yararlanabilecekler.

 İNDİRİM ORANI VE HESAPLAMA

İndirim oranı yüzde 5 olarak belirlenmiş durumda. Buna göre yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden düşülerek kalan tutar ödenmek suretiyle indirim imkânından yararlanılmış oluyor. Ancak hesaplanan indirim tutarı için de bir üst sınır mevcut. Buna göre indirim tutan her halükârda 1 milyon liradan fazla olamıyor. Tutar sabit değil, önümüzdeki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacak.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy