Vergisini Düzenli Ödeyen Mükellefe Müjde

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle hurda araca vergi affı geliyor. Hurda taşıt üzerindeki hacizler kaldırılıyor. Emlak Bankasının tasfiye süreci sonlandırılıyor. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe borç erteleme şartlarında kolaylık gelecek.

VERGİ ve SSK prim borçlarını yeniden yapılandıran yasa tasarısı genişletilerek torba kanun teklifi olarak Meclis’e sunuldu. Hurda araca vergi affı getiren kanun teklifiyle 1997 model ve daha eski aracı hurdaya çıkaranların, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları silinecek.

31 Aralık 2016’ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya çıkartılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak.

Teklif ile vergisini düzenli ödeyen “iyi niyetli” mükellefe borç erteleme şartlarında kolaylık sağlanacak. Başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl içerisinde vergisini zamanında ödeyen, öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde vergisini ödeyememiş mükelleflere, daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirme imkanı verilecek.

Taksitlendirme süresi 36 aydan 60 aya kadar ertelenebilecek. Mükellef, düşük faiz olanağından yararlanabilecek.

Yaklaşık 9 milyon vatandaşın toplam 73 milyar TL’lik kamu borcunun yeniden yapılandırmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle, 2001 yılından bu yana bankacılık faaliyetleri durdurulan ve tasfiye halinde bulunan Emlak Bankasının “tasfiye süreci” sonlandırılacak. Banka, BDDK’nm izninin ardından tekrar faaliyete geçirilecek.

BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Yaklaşık 9 milyon vatandaşın kamu borcunun yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren yeniden yapılandırma yasa tasarısı, vergisini düzenli ödeyen vergi mükelleflerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Geçen hafta bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı, torba tasarıya dönüştürülmek üzere geri çekilmişti.

Meclis’e AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla sunulan kanun teklifinin Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Kanun teklifiyle 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2019 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor. Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor.

EMLAK BANKASI GERİ DÖNÜYOR

Kanun teklifiyle Emlak Bankası, yeniden bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere “tasfiye” halinden çıkarılacak. “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi” adı altında, Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Emlak Bankası’nın tasfiye süreci sona erecek.

Bankanın yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçecek. Banka, faaliyet izni alıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürecek. “Tasfiye Halinde Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, 2003 yılında bankanın yönetim kurulu başkanı ve tasfiye kurulu üyesi olduğunu belirterek, göreve geldiği dönemde Emlak Bankası’nın üzerine kayıtlı hiçbir menkul ve gayrimenkul olmadığını vurguladı.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy