Ziraat Bankası Faiz İndirimli Küçükbaş Ve Büyükbaş Hayvan Kredisi

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Alınan karar dahilinde üreticilerin faiz indirimli olarak işletme ve yatırım kredisi kullanabilmesi adına 10 baş ve üzeri kapasite sahibi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veyahut da kapasitelerini 10 baş ve üzeri yapmaları gereklidir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği adına kurulmuş veyahut da kurulacak olan işletmelerin kullanabileceği yatırım kredileri hayvan alımı, barınak yapımı veya tadilatı süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi gibi daha birçok ihtiyacın giderilebilmesi adına sağlanmakta ve bunların giderlerini karşılamak adına verilmektedir. Tek yıl yem bitkisi yetiştiriciliği adına giderler, işletme kredisi kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Kredi alımı sonrası temini yapılacak inek, sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği dahilinde tanımlanaraktan Türkvet Kayıt Sistemine kaydı yapılmış, maksimum 48 aylık olaraktan ve yine maksimum olaraktan en az bir doğum yapmış olmalıdır. Bunların dışında ise işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik olarak yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulağında bulunan küpe numaralarının da içerilecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğunu belirtecek bakanlık il veyahut ilçe müdürlükleri onaylı yazı talebinde bulunulacaktır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Alınan karar dahilinde üreticilere faiz indirimli olarak işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi adına 10 baş ve üzeri bir işletme kurmalı veyahut 10 baş ve üzeri bir kapasiteye yükseltmeleri gereklidir. Verilecek olan işletme kredisi ile temini yapılacak hayvanların azami olarak 20 aylık erkek olması gereklidir. Ayrıyeten alınacak olan hayvanların sığır cinsi hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamı içerisinde tanımlanaraktan Türkvet kayıt sistemine kayı yapılmış olmaları ve Türkvet kayıt sistemi içerisinde minimum 3 ay süre ile kaydı yapılması zorunlu kılınmıştır. Besi hayvancılığı adına kurulacak olan veyahut kurulmuş işletmelerde kullandırılacak olan yatırım kredilerinin veriliş nedeni barınağın yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, gübre yönetimi adına altyapı ve alet ekipman alımı ve işletmenin alet ekipman alımlarının yanı sıra yatırım giderlerini de kapsar.

Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği


Alınan karar kapsamında üreticilere faiz indirimli olarak işletme ve yatırım kredisi kullanılabilmesi adına koyun için minimum 50 baş, keçi adına en az 25 baş kapasiteli olarak işletme kurulması veyahut işletme kapasitesini bu kapasitenin üzerine çıkarması gereklidir. Ayrıca küçükbaş hayvan yetiştiriciliği adına kurulmuş veya kurulacak işletmeler kullanacakları kredileri hayvan alımına, barınak yapımına ve barınağın tadilatına , süt sağım ünitesi gibi gerekli yerlerin giderleri adına almaktadırlar. Resmi gazetede yayımlanan küçükbaş hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği kapsamı içerisinde tamın görerek küçükbaş kayıt sistemi içerisinde kadı yapılmış ve dahilinde 9 ila 24 ay arası bir yaşa tabi gelmesi gereklidir. Bunun dışında ise işletme kredilerinde ve ekipmanların alımına yönelik olarak yatırım kredileri kapsamında işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek bir şekilde işletme içerisindeki hayvanların kayıtlı olduğunu ifade edecek bir yazı istenilecektir. Bu yazının bakanlık il veyahut ilçe müdürlüklerinden imza onaylı olması sizlerden talep edilecektir.

 

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy